Beëdigde vertalingen

Beëdigde vertalingen Amsterdam Vertaalbureau

Een beëdigde vertaling is vaak vereist voor documenten van officiële overheidsinstanties, voor aanbestedingen, het verkrijgen van visa, vestiging in het buitenland enz.

De beëdigde vertaling wordt door een beëdigd vertaler gewaarmerkt door deze te voorzien van een persoonlijke stempel en een handtekening.

In Nederland is een beëdigd vertaler een natuurlijk persoon die ten overstaan van de bevoegde rechtbank is beëdigd. Om voor inschrijving in aanmerking te komen dient de vertaler te beschikken over een aantal competenties, waaronder taalvaardigheid en kennis van de culturen van de bron –en doeltalen.

 

Wij vertalen en beëdigen uw officiële documenten:

 • Geboorteakten
 • Diploma's 
 • Huwelijksakten
 • Contracten
 • Echtscheidingsakten
 • Verzekeringspapieren
 • Overlijdensakten
 • Rijbewijzen
 • Scheidingsuitspraken
 • Bankdocumenten
 • Bewijzen van goed gedrag en zeden
 • Paspoorten/identiteitskaarten
 • Registratiedocumenten
 • Adoptiedocumenten
 • Verklaringen van ongehuwdheid
 • Alimentatieverklaringen
 • Apostilles
 • Echtscheidingspapieren
 • Faillissementsverklaringen
 • Machtigingen en volmachten
 • Notariële akten
 • Uittreksels Kamer van Koophandel
 • Voogdijpapieren
 • Vonnissen
 • VOG’s (Verklaring omtrent het gedrag)

 

Heeft u een beëdigde vertaling naar het Engels, Duits, Spaans, Pools, Russisch, Chinees of een andere taal nodig? ViaVerbia biedt u bewezen diensten van hoge kwaliteit aan in meer dan 100 talen en dialecten

 

Neem contact op met een van onze vertegenwoordigers op info@viaverbia.nl voor algemene informatie, prijzen en de deadline voor uw beëdigde vertaling.

Wij helpen u graag verder! U kunt ook onze FAQ-pagina bezoeken voor meer informatie.