Nieuws

In het tijdperk van internet en mondialisering is vloeiende communicatie over taalgrenzen heen meer dan ooit van belang. Vertalen is daarom essentieel in talrijke internationale contexten: operaties opzetten in het buitenland, uw aanbod internationaliseren, met multiculturele partners communiceren en nog veel meer. Ongeacht de betreffende sector (zoals medisch, juridisch of financieel) of het soort dienst (vertalen, tolken of nasynchroniseren), ViaVerbia heeft professionals die in ruim 100 landen werken, of het nu gaat om de meest gesproken talen ter wereld of zeer zeldzame talen.

Feiten over de Internationale Dag van de Vertaler
Door Frédéric Ibanez, Internationaal nieuws
Op 30 september wordt de Internationale Dag van de Vertaler gevierd, een gelegenheid om het werk van alle professionals te waarderen die zich wijden aan deze belangrijke taak en daarmee de dialoog en het begrip tussen culturen bevorderen. Dit jaar is het 32 jaar geleden dat deze dag op initiatief van de Internationale Federatie van Vertalers (FIT) werd ingevoerd. Daarom willen we van deze gelegenheid gebruik maken om enkele interessante feiten over de Dag van de Vertaler te delen.  
Lees meer
Talen in België: een overzicht
Door Frédéric Ibanez, Internationaal nieuws
België is het politiek kloppende hart van Europa. Het land telt verschillende officiële en gesproken talen. Meer dan de helft van de Belgen is tweetalig. Hoe komt dat? Ontdek waarom meertaligheid in België een belangrijke troef is. We richten onze schijnwerpers op de taalsituatie en de verhoudingen tussen de verschillende talen in België.    
Lees meer
Legalisatie buitenlandse documenten en apostille
Door Frédéric Ibanez, Internationaal nieuws
Wenst u een document uit het buitenland te laten legaliseren of apostilleren? Maar hoe doet u dat concreet? ViaVerbia geeft graag alle nuttige informatie over de legalisatie van buitenlandse documenten. Stap voor stap begeleiden wij u doorheen dit proces.  
Lees meer
Legalisatie met apostille in China: wat is er verplicht?
Door Frédéric Ibanez, Internationaal nieuws
Om de juridische waarde van een officieel document in een vreemd land te attesteren, vragen de plaatselijke overheden een legalisatie met apostille. Hoe verloopt deze echtverklaring? Welke documenten hebben een apostille nodig? En welke specifieke vereisten zijn er voor echtverklaringen in China? ViaVerbia geeft u graag een antwoord op deze vragen.  
Lees meer
Alle verschillen tussen meertaligheid en veeltaligheid
Door Frédéric Ibanez, Internationaal nieuws
De termen "meertalig" en "veeltalig" worden vaak gebruikt alsof zij hetzelfde betekenen. Er is echter een verschil in betekenis tussen deze twee woorden, dat bovendien werd vastgesteld door de Raad van Europa.  
Lees meer
Gesproken talen in Luxemburg: een overzicht
Door Frédéric Ibanez, Internationaal nieuws
Het kleine West-Europese land, Groothertogdom Luxemburg, is een erg kosmopolitische staat. Wat zijn de gesproken talen in Luxemburg? In welke situatie spreken Luxemburgers bepaalde talen? We zoomen in op de taalsituatie van het Groothertogdom.   Luxemburg, meertalig land Er zijn drie officiële talen in Luxemburg: Frans, Duits en Luxemburgs. Deze laatstgenoemde is de nationale taal van Luxemburg en dat slechts sinds 1984.
Lees meer
Scandinavische talen: een vergelijking
Door Frédéric Ibanez, Internationaal nieuws
De Noord-Germaanse talengroep, ook Noordse of Scandinavische talen genaamd, bestaat uit vijf talen en vormt een subgroep van de Germaanse talen. Deze talen worden door ongeveer 20 miljoen mensen gesproken en omvatten naast het Noors, Deens, Zweeds en IJslands ook het Faeröers. Rond het begin van de christelijke jaartelling splitste het Noord-Germaans zich af van het West-Germaans. Sindsdien hebben vijf dialecten zich op erg diverse manieren ontwikkeld tot de talen die de Scandinaviërs vandaag spreken.
Lees meer
Testamentvertaling: lees hier meer
Door Frédéric Ibanez, Professionele vertalingen
In een testament legt iemand schriftelijk vast wat er met de bezittingen dient te gebeuren na een overlijden. Is er geen testament, of zijn de in het testament aangewezen erfgenamen en hun kinderen overleden, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Die bepaalt in welke precieze volgorde familieleden recht hebben op een nalatenschap. De datum en plaats van het testament behoren tot de weinige verplichte gegevens, samen met het feit dat de erflater het testament moet ondertekenen.
Lees meer
Hoe succesvol de Finse markt betreden?
Door Frédéric Ibanez, Internationaal nieuws
Scandinavische landen onderscheiden zich door hun hoge levenskwaliteit, hun bloeiende economie en hun innovatievermogen. Finland is hét land bij uitstek om een bedrijf of industrie te vestigen. Daarom oefent het een grote aantrekkingskracht uit op buitenlandse ondernemers. Is ondernemen op de Finse markt uw droom? In dit artikel leest u al onze tips ter voorbereiding van uw project.  
Lees meer
Uittreksel vertalen: hoe werkt het?
Door Frédéric Ibanez, Professionele vertalingen
U hebt een Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel nodig wanneer u diensten of goederen wilt leveren aan bedrijven buiten Nederland of wilt investeren in het buitenland. In welke talen is dat beschikbaar en hoe kunt u best een uittreksel vertalen? Ontdek onze tips om dit noodzakelijke wettelijke uittreksel, namelijk de ‘geboorteakte’ van uw onderneming, correct te vertalen.  
Lees meer