Nieuws

In het tijdperk van internet en mondialisering is vloeiende communicatie over taalgrenzen heen meer dan ooit van belang. Vertalen is daarom essentieel in talrijke internationale contexten: operaties opzetten in het buitenland, uw aanbod internationaliseren, met multiculturele partners communiceren en nog veel meer. Ongeacht de betreffende sector (zoals medisch, juridisch of financieel) of het soort dienst (vertalen, tolken of nasynchroniseren), ViaVerbia heeft professionals die in ruim 100 landen werken, of het nu gaat om de meest gesproken talen ter wereld of zeer zeldzame talen.

Aanbesteding vertaling
Door Frédéric Ibanez, Professionele vertalingen
Heel wat bedrijven en openbare instellingen schrijven een aanbesteding uit om hun dienstverleners te selecteren. Als u een internationale aanbesteding wenst uit te schrijven, dan hebt u vaak vertaaldiensten nodig voor het dossier. Om de kansen te verhogen de opdracht in de wacht te slepen, dan moet u goed weten hoe een aanbesteding (ook wel tender genoemd in het Engels) te vertalen.  
Lees meer
Huwelijksakte vertalen: enkele tips
Door Frédéric Ibanez, Professionele vertalingen
Het huwelijk tussen twee personen is een feestelijke aangelegenheid maar ook een officiële formaliteit voor de bevoegde ambtenaar.  Een huwelijksakte bevestigt de huwelijksvoltrekking van twee personen. Naast de geboorteakte en overlijdensakte, maakt de huwelijksakte deel uit van de akten van burgerlijke stand. Ze wordt afgeleverd door de gemeente. De trouwakte bevat persoonlijke informatie zoals de namen van de beide echtgenoten of de plaats van het huwelijk.
Lees meer
Vertaling van overlijdensaktes
Door Frédéric Ibanez, Professionele vertalingen
Wanneer iemand overlijdt, moeten de nabestaanden van alles uitzoeken en afhandelen. De nalatenschap moet worden afgewikkeld en de bevoegde autoriteiten moeten van het overlijden in kennis worden gesteld.
Lees meer
Voorbeelden van typisch Spaanse bijnamen
Door Frédéric Ibanez, Internationaal nieuws
Spaanse bijnamen zijn een belangrijk onderdeel van de culturele identiteit van Spanje. Bereidt u zich voor om te emigreren of te reizen naar Spanje? Om u te helpen perfect in het land te integreren en als een plaatselijke bewoner te spreken, stelden wij een lijst van negen typisch Spaanse bijnamen samen.  
Lees meer
Vertalingen van het Nederlands naar het Duits
Door Frédéric Ibanez, Professionele vertalingen
Bent u op zoek naar een optimale oplossing om een tekst correct van het Nederlands naar het Duits te laten vertalen? In dit artikel geven wij u een uitgebreid overzicht van de verschillende hulpmiddelen en methodes voor vertaling Nederlands-Duits. Ook wijzen we u op voordelen en beperkingen.  
Lees meer
Hoe kunt u een Nederlandse tekst in het Spaans laten vertalen?
Door Frédéric Ibanez, Professionele vertalingen
Wilt u een Nederlandse tekst op betrouwbare wijze in goed Spaans laten vertalen ? Wij nemen de verschillende methoden van vertalingen van het Nederlands naar het Spaans onder de loep en gaan nader in op de voor- en nadelen. U leest hoe u een bruikbare vertaling van goede kwaliteit kunt verkrijgen.  
Lees meer
Geboorteakte vertalen
Door Frédéric Ibanez, Professionele vertalingen
Een geboorte is altijd een vreugdevolle gebeurtenis, maar ook hierbij is een officiële procedure nodig om de geboorte van een persoon officieel vast te leggen. De geboorteakte bevat informatie over de plaats en het tijdstip van de geboorte, het geslacht van de pasgeborene en de persoonsgegevens van de ouders. De akte wordt neergelegd bij de bevoegde regionale instantie en kan daar meestal tegen betaling als gewaarmerkt afschrift worden aangevraagd.
Lees meer
Welke talen worden het meest gesproken in Afrika?
Door Frédéric Ibanez, Internationaal nieuws
Het Afrikaanse continent is met ca. 30 miljoen vierkante kilometer het een na grootste ter wereld. In Afrika leven ongeveer 1,2 miljard mensen en hoewel er zo'n 2000 inheemse talen bestaan, wordt er op veel plekken Engels, Frans of Arabisch gesproken. De veelbewogen geschiedenis van Afrika met zijn kolonisatie is de reden voor het gebruik van Europese talen bij officiële gelegenheden. Men probeert ondertussen echter weer meer de eigen taalwortels te onderhouden en in veel regio's spreken mensen meer dan een taal.
Lees meer
Welke Aziatische talen worden het meest gesproken?
Door Frédéric Ibanez, Internationaal nieuws
Het Aziatische continent is met meer dan 44 miljoen vierkante kilometer ook meteen het grootste ter wereld. Circa 4,5 miljard mensen wonen in de in totaal 47 internationaal erkende staten in Azië en ze spreken meer dan 2000 verschillende talen. Hun ontwikkeling en behoud verliep volledig anders dan op het Europese continent, waar korte wegen al lange tijd zorgen voor een uitwisseling en vermenging van de woordenschatten. Op het reusachtige Aziatische continent konden een aantal talen zich in de loop der eeuwen daarentegen ontwikkelen zonder grote invloeden van buitenaf.
Lees meer
Tips om in het Engels te notuleren tijdens vergaderingen
Door Frédéric Ibanez, Taaldiensten
Moet u de notulen van een vergadering in het Engels opstellen na een vergadering met Engelssprekende deelnemers? De notulen van een vergadering zijn voor veel bedrijven een belangrijk document en zijn daarom aan een zekere formaliteit onderworpen. U moet weten hoe u deze op een doeltreffende, vlotte, maar ook gestructureerde manier moet schrijven.  
Lees meer