Alles wat u moet weten over het beroep juridisch tolk

Alles wat u moet weten over het beroep juridisch tolk


Welke rol speelt een juridisch tolk? Wanneer wordt er een beroep gedaan op zijn of haar diensten en over welke vaardigheden dient deze professional te beschikken? Hieronder staan enkele wetenswaardigheden over het beroep juridisch tolk.

 

Wat is een juridisch tolk?

De juridisch tolk is een professional die ingeroepen kan worden om mondelinge informatie-uitwisseling tussen twee partijen in verschillende talen binnen talrijke contexten te vertalen: zittingen en processen bij de rechtbank, onderhandelingen over contracten, getuigenverklaringen, getuigenverhoren, verhoren op het politiebureau, gesprekken met bestuurlijke overheden en dergelijke.

Bovendien zijn er verschillende soorten juridische tolkdiensten:

  • verbindingstolken (of consecutief tolken): de juridisch tolk vertaalt hetgeen gezegd wordt tijdens het hele gesprek tussen de twee gesprekspartners die ieder een andere taal spreken (elke gesprekspartner dient een korte tijd zijn of haar verhaal te onderbreken om de tolk in staat te stellen te vertalen);
  • simultaan tolken;
  • telefonisch tolken;
  • tolken per video, via een platform voor videoconferenties.

 

Welke eigenschappen en vaardigheden heeft een juridisch tolk nodig?

Voor het beroep juridisch tolk is allereerst een uitstekende beheersing van een bepaalde talencombinatie nodig naast een uitgebreide kennis van de rechtsstelsels, de ter plaatse geldende wet‑ en regelgeving en de culturele gewoonten en gebruiken van het betreffende land. Hij of zij dient eveneens kennis te hebben van de specifieke terminologie van het betreffende rechtsgebied (zoals strafrecht, civiel recht of vennootschapsrecht).

Daarnaast dient een juridisch tolk over een hoge mate van professionaliteit, beroepsethiek, een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid alsmede over concentratievermogen en een uitstekend geheugen te beschikken.

Hij of zij dient in staat te zijn complexe dialogen volledig en accuraat te vertalen om misverstanden of onduidelijkheden tussen de partijen te voorkomen. Deze eigenschappen zijn onontbeerlijk, want de kleinste tolkfout kan de kwaliteit van de mondelinge informatie-uitwisseling tussen de gesprekspartners en een goed begrip van ieders woorden in gevaar brengen.

 

Veelgestelde vragen over het beroep juridisch tolk

Een juridisch tolk kan in bepaalde gevallen een beëdigde tolk zijn, maar dit is niet altijd het geval.

Vanwege de gezondheidscrisis is tolken per telefoon of bij videoconferenties enorm toegenomen en is er ook steeds meer vraag naar. Derhalve bieden talrijke bureaus deze juridische tolkdiensten op afstand aan.

 

Over de auteur

Frédéric Ibanez

Het uitgeversteam dat geleid wordt door de oprichter van de groep waartoe ViaVerbia Netherlands behoort, bestaat uit in taaldiensten gespecialiseerde deskundigen. Onze doelstelling is om u regelmatig artikelen over vertalen en taaldiensten te bieden om u beter van dienst te kunnen zijn.

Een nieuwe opmerking toevoegen