Onontbeerlijke uitdrukkingen in het Engels om te spreken als een native speaker

De meest onontbeerlijke uitdrukkingen in het Engels


Idiomatische uitdrukkingen spelen een belangrijke rol in de Engelse taal. Om vloeiend Engels te spreken, kan het zeer nuttig zijn om deze goed te kennen en op de juiste wijze te gebruiken. Wij laten u hier kennismaken met de meest bekende Engelse uitdrukkingen zodat u de taal van Shakespeare als een native speaker leert spreken.

 

  • “Break a leg!”: Succes!

Deze uitdrukking wordt traditioneel in de theaterwereld gebruikt om iemand geluk te wensen zonder hem of haar ongeluk te brengen. De oorsprong van deze uitdrukking, die letterlijk “Breek een been” betekent, gaat waarschijnlijk terug tot de Griekse Oudheid, want in die tijd applaudisseerden de toeschouwers niet, maar stampten ze met hun voeten aan het einde van een toneelstuk.

 

  • “To be sitting on the fence”: geen keuze kunnen maken

De letterlijke vertaling van deze uitdrukking is “op het hek zitten”. Deze uitdrukking wordt gebruikt om uw onzekerheid of besluiteloosheid aan te geven. In deze allegorie staat het hek symbool voor een te maken keuze. “Op het hek zitten” betekent dus verdeeld zijn en niet voor de ene of de andere kant kunnen kiezen.

 

  • “Out of the blue”: dat uit het niets komt

Deze uitdrukking, die letterlijk “dat komt uit het blauw” betekent, is zeer nuttig om iets volkomen onverwachts of onvoorziens te beschrijven wat plotseling gebeurt.

 

  • “That rings a bell”: dat doet aan iets denken

Hiermee wordt verwezen naar iets wat iemand zich niet goed kan herinneren, iets wat vaag en ver weg ligt in het geheugen.

 

  • “Let’s call it a day”: dat is genoeg voor vandaag

De letterlijke vertaling luidt: “laten we dit een dag noemen”. Deze locutie wordt vaak gebruikt op het werk en dient om het einde van een taak, vergadering of dag aan te duiden. Het is een manier om zich tijdelijk gewonnen te geven.

 

  • “It’s not rocket science”: het is doodeenvoudig

Letterlijk staat er: “het is geen raketwetenschap”. Het is een manier om iemand te laten begrijpen dat iets niet ingewikkeld is en dat het zeer gemakkelijk is om te begrijpen of te verwezenlijken.

 

  • “When pigs can fly”: dat gaat niet snel gebeuren

De letterlijke vertaling van deze uitdrukking is: “wanneer de varkens kunnen vliegen”. Deze uitdrukking wordt gebruikt om aan te geven dat iets nooit zal gebeuren.

 

  • “Make a long story short”: kortom

Deze gangbare Engelse locutie wordt gebruikt om een verhaal samen te vatten. Letterlijk betekent deze uitdrukking: “van een lang verhaal een kort verhaal maken”.

 

Wat u moet weten over het vertalen van idiomatische uitdrukkingen uit het Engels

Engelse idiomatische uitdrukkingen betekenen vaak niets als ze letterlijk worden vertaald. Het is dus noodzakelijk om equivalenten in de doeltaal te vinden. Welk soort tekst er ook vertaald moet worden, aanbevolen wordt om een beroep te doen op een professionele vertaler om een tekst in of uit het Engels of in een andere taal te vertalen.

 

FAQ over idiomatische uitdrukkingen in het Engels

Een idiom in het Engels is een idiomatische uitdrukking. Het gaat om een locutie, het vaakst met beeldspraak, waarvan de betekenis door de jaren heen met het gebruik van de taal is ontstaan.

Om iemand te vragen wat hij of zij in het leven doet, gebruikt u in het Engels: What do you do for a living? of de verkorte versie What do you do? U kunt ook een directere vraag aan uw gesprekspartner stellen: What is your occupation? en zelfs What is your job?

In het Engels bestaan er meerdere uitdrukkingen om te vernemen hoe het met iemand gaat. U kunt bijvoorbeeld vragen How are you doing?, How’s it going? of How do you do? en in meer familiair Engels zelfs What’s up?

 

Over de auteur

Frédéric Ibanez

Het uitgeversteam dat geleid wordt door de oprichter van de groep waartoe ViaVerbia Netherlands behoort, bestaat uit in taaldiensten gespecialiseerde deskundigen. Onze doelstelling is om u regelmatig artikelen over vertalen en taaldiensten te bieden om u beter van dienst te kunnen zijn.

Een nieuwe opmerking toevoegen