Wanneer moet een Engelse vertaling proefgelezen worden?

Engelse vertalingen corrigeren


U hebt een Engelse vertaling van een tekst, maar u bent niet tevreden met het resultaat? In dat geval kan het nodig zijn een professionele proeflezing van het vertaalde document te laten uitvoeren.

 

Wat houdt het proeflezen van een Engelse vertaling in?

Talrijke professionele aanbieders, zoals ViaVerbia, bieden proefleesdiensten aan voor het Engels en vele andere talen.

U kunt bijvoorbeeld opdracht geven tot een proeflezing als u de Engelse vertaling zelf hebt gemaakt, maar twijfels hebt over de kwaliteit. U kunt ook vertalingen laten corrigeren die door een vertaler zijn uitgevoerd, maar die u niet bevallen.

Proeflezen kan op twee manieren: bij de eerste variant werkt de corrector rechtstreeks aan de Engelse doeltekst zonder deze te vergelijken met de brontekst. Bij de tweede variant corrigeert de proeflezer in het Engels vertaalde document, waarbij hij/zij dit voortdurend vergelijkt met de brontekst. De tweede optie is kostbaarder, maar zorgt er ook voor dat de boodschap van de brontekst adequaat gereproduceerd wordt.

 

Wanneer is het nodig om een Engelse vertaling te laten proeflezen?

Een proeflezing van de Engelse vertaling kan noodzakelijk zijn:

  • Als in de vertaalde tekst verschillende varianten van het Engels door elkaar gebruikt worden

Het kan gebeuren dat een vertaler of schrijver geen duidelijk onderscheid maakt tussen Brits en Amerikaans Engels. Dit is echter wél van belang voor de taalkundige consistentie en samenhang, maar zeker ook om verkeerde interpretaties te voorkomen. De corrector kan zo'n tekst consistent maken volgens de regels van één van de twee varianten.

  • Als de Engelse vertaling te letterlijk is

Een veel gemaakte fout door niet-professionele of onervaren vertalers is om te letterlijk te vertalen. Zo'n woordelijke vertaling klinkt hobbelig en leest niet lekker weg. Een corrector kan de tekst zodanig aanpassen en verbeteren dat deze voor de lezer niet meer als een vertaling te herkennen is.

  • Als bij de vertaling geen rekening is gehouden met culturele aspecten

Een belangrijk kwaliteitscriterium van een Engelse vertaling, en dat geldt ook voor andere talen, is dat de tekst op cultureel niveau ook aangepast wordt. Een tekst die niet is aangepast aan de normen, gebruiken en gewoontes van de lezers kan afgekeurd worden of gewoon onbegrijpelijk zijn. Dit geldt met name voor vertalingen van marketing- en reclamemateriaal.

  • Als de vertaling fouten bevat

Het is ook raadzaam de vertaalde tekst te laten corrigeren indien deze grammaticale, spellings-, interpunctie-, typografische of stilistische fouten bevat (herhalingen, te lange zinnen, onhandige uitdrukkingen, enz.).

  • Als de betekenis van de brontekst niet terugkomt in de vertaling

Als u van mening bent dat de betekenis van de brontekst in de vertaling niet goed overgebracht wordt, dan is het cruciaal om een professional in te schakelen om de tekst te proeflezen.

 

Veelgestelde vragen over het proeflezen van vertalingen in het Engels

Het is noodzakelijk een in het Engels vertaalde tekst te laten corrigeren als u niet tevreden bent met de vertaling. Bijvoorbeeld als de doeltekst spellingsfouten of stilistische fouten bevat, als deze niet aan de doelgroep of hun cultuur is aangepast of als in de vertaling Brits en Amerikaans Engels door elkaar gebruikt worden.

Allerlei soorten vertalingen kunnen aan een proeflezing onderworpen worden: Financiële, juridische, medische of technische teksten, zakelijke documenten, marketingteksten... In veel branches kunnen vertaalfouten ernstige gevolgen hebben, waardoor het des te belangrijker is om de vertaling door een professionele corrector te laten controleren en corrigeren als er enige twijfel bestaat over de kwaliteit.

Het is ook mogelijk om teksten die u zelf in het Engels hebt vertaald door professionele correctoren te laten controleren, corrigeren en verbeteren.

 

Over de auteur

Frédéric Ibanez

Het uitgeversteam dat geleid wordt door de oprichter van de groep waartoe ViaVerbia Netherlands behoort, bestaat uit in taaldiensten gespecialiseerde deskundigen. Onze doelstelling is om u regelmatig artikelen over vertalen en taaldiensten te bieden om u beter van dienst te kunnen zijn.

Een nieuwe opmerking toevoegen