Wat is belangrijk bij de vertaling van juridische teksten in het Engels?

Juridische vertaling in het Engels


Contracten, verkoopovereenkomsten, reglementen van orde, rechterlijke uitspraken, statuten, algemene voorwaarden, gebruiksvoorwaarden of andere juridische informatie... Voor veel juridische teksten kan een juridische vertaling in het Engels nodig zijn. Maar hoe verzekert u zich van de kwaliteit van de vertaling en met wie moet u contact opnemen?

 

Uitdagingen van juridische vertalingen in het Engels

Juridische vertalingen in het Engels kunnen in diverse situaties absoluut noodzakelijk zijn: bij zakelijke, internationale transacties, bij de internationalisering van diensten of producten, in het geval van zakelijke partnerschappen met Engelstalige partners of 'gewoon' een vertaling van de algemene voorwaarden van uw website.

De vertaling van documenten van juridische aard is echter moeilijk en bijzonder complex. Zelfs de kleinste vertaalfouten of verkeerde interpretaties kunnen uiterst nadelige gevolgen hebben en de geldigheid van het juridische document in gevaar brengen.

Daarom is het van cruciaal belang om uw juridische vertalingen in het Engels te laten uitvoeren door een professionele vertaler die gespecialiseerd is op juridisch gebied en wiens moedertaal Engels is.

 

Professionele vertalers inschakelen voor juridische vertalingen

Een juridisch vertaler heeft een uitgebreide kennis van de wet en beheerst de terminologie van het vakgebied.

Bovendien moet een juridisch vertaler aan bepaalde basiskwaliteitscriteria voldoen, zoals grondigheid, strikte nauwkeurigheid en professionalisme. Ook dient hij/zij de vertrouwelijkheid van uw juridische documenten te waarborgen.

 

Een native vertaler inschakelen

Om de kwaliteit van een juridische vertaling in het Engels te waarborgen, moet een vertaler niet alleen Engels als moedertaal hebben, maar moet hij/zij ook afkomstig zijn uit het land waarvoor de vertaling bestemd is.

Bijvoorbeeld: een vertaling die bestemd is voor een zakenpartner in de VS zou idealiter door een Amerikaanse vertaler uitgevoerd moeten worden. Dit is om verschillende redenen belangrijk.

In de eerste plaats zorgt een vertaler die in de doelcultuur is opgegroeid ervoor dat het hele document taalkundig correct is. De Engelse taal verschilt immers aanzienlijk van land tot land: tussen Amerikaans en Brits Engels zijn er bijvoorbeeld veel verschillen op het gebied van woordenschat of spelling. Zo kan een woord in het Amerikaans Engels een andere betekenis hebben dan in het Brits Engels.

Bij juridische documenten kunnen de potentiële taalkundige fouten die daardoor ontstaan echter zeer problematisch zijn.

Bovendien zorgt het inschakelen van een professionele vertaler uit het betreffende land ervoor dat het gehele document in één en dezelfde variant van het Engels geformuleerd wordt, zodat een consistente en coherente tekst ontstaat.

Bij ViaVerbia kunt u rekenen op juridische vertalers die een gedegen juridische achtergrond hebben en uit het desbetreffende land afkomstig zijn.

 

Veelgestelde vragen over juridische vertalingen in het Engels

Als u juridische teksten in het Engels wilt laten vertalen, dan is het raadzaam om contact op te nemen met een professionele vertaler die het Engels als moedertaal heeft, gespecialiseerd is in juridische vertalingen en afkomstig is uit het land waarvoor de vertaling bestemd is.

Dit hangt vooral af van het beoogde gebruik van de vertaalde documenten. Als de lezer uit Canada of de VS komt, dan dient u de voorkeur te geven aan Amerikaans Engels. Brits Engels moet worden gekozen als de vertaling bestemd is voor lezers in het Verenigd Koninkrijk.

Juridische vertalingen moeten beëdigd worden indien dit wordt vereist door de autoriteiten of instellingen waaraan de vertaling wordt voorgelegd.

 

Over de auteur

Frédéric Ibanez

Het uitgeversteam dat geleid wordt door de oprichter van de groep waartoe ViaVerbia Netherlands behoort, bestaat uit in taaldiensten gespecialiseerde deskundigen. Onze doelstelling is om u regelmatig artikelen over vertalen en taaldiensten te bieden om u beter van dienst te kunnen zijn.

Een nieuwe opmerking toevoegen