Online bankieren in feiten en cijfers

Online bankieren in feiten en cijfers Nederland

Het klassieke internetbankieren, waarmee persoonlijke bankrekeningen via internet toegankelijk zijn, is niet in Siliconvalley uitgevonden, maar door een consumentenbank in de regio Düsseldorf. Deze kleine bank maakte het in de jaren tachtig voor het eerst mogelijk om de eigen financiën online te raadplegen. In eerste instantie was er een zelfbedieningssysteem in de hal van de bank, dat de klanten in staat stelde om 24 uur per dag hun rekeningen in te zien. Deze regionale dienstverlening is nu een wereldwijd systeem geworden, dat veel mensen niet meer kunnen missen.

 

Denen zijn gek op internetbankieren

Enquêtes in Europa leverden interessante feiten en cijfers op over het gebruik van internetbankieren in de verschillende landen. Aan personen tussen 16 en 74 jaar werd gevraagd wat hun gewoontes zijn met betrekking tot persoonlijke rekeningen. Er zijn duidelijke verschillen tussen de verschillende EU-landen en vooral in Griekenland was en is internetbankieren in vergelijking met andere landen niet erg populair. Slechts 27 procent van de ondervraagden gebruikt het internet voor hun bankzaken. In Denemarken daarentegen gaat men zelden naar de bankloketten, maar geeft 89 procent aan dat men de financiën liever online regelt. In Nederland is de situatie vergelijkbaar. Dit maakt de Denen, samen met de Nederlanders, koplopers op het gebied van het gebruik van virtuele bankloketten. Engeland, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk maken respectievelijk 34 en 40 procent uit van de brede middenmoot.*

 

Meertalige dienstverlening is standaard aanwezig

Bij de meeste banken kan op de websites en op de zelfbedieningssystemen een keuze worden gemaakt uit verschillende talen. Het algemene dienstenpakket bestaat ook uit het vertalen in verschillende vreemde talen en wij ondersteunen op aanvraag bedrijven die hun aanbod op dit gebied willen uitbreiden.

 

*Bron: Statista

 

Een nieuwe opmerking toevoegen