Hoe garandeert u de kwaliteit van een toeristische vertaling?

Hoe garandeert u de kwaliteit van een toeristische vertaling?


De vertaling is een essentiële stap in zo’n gemondialiseerde sector als de toeristische sector. Een kwaliteitsvertaling wekt niet alleen de interesse van een meertalig publiek, maar versterkt ook de legitimiteit en bekendheid van uw onderneming.

 

Wat is een toeristische vertaling?

Een toeristische vertaling betreft de vertaling van documenten afkomstig uit de toeristische en reissector. Bijvoorbeeld folders, reisgidsen, promoties, marketingcampagnes, websites, catalogussen, blogs, commerciële brochures, persberichten …

Tal van organisaties willen een toeristische vertaling omdat ze zich richten op een internationale clientèle. Dat is met name het geval voor toeristische diensten en reisbureaus, maar ook voor hotels, restaurants, luchtvaartmaatschappijen, musea ... 

Met een toeristische vertaling kunt u zich richten zich tot een meertalig publiek, en een bestemming of een aanbod promoten bij een ruimere doelgroep.  

 

Hoe komt u tot een geslaagde toeristische vertaling?

De kwaliteit van de vertaling is een essentieel criterium om de aantrekkelijkheid van een toeristische locatie, van een dienst of een product te vergroten. Om een betrouwbaar, vlot eindresultaat te krijgen dat is afgestemd op het doelpubliek, doet u bij voorkeur een beroep op een professionele toeristische vertaler die gespecialiseerd is in dergelijke vertalingen.

Toeristische vertalingen vereisen een uitgebreide kennis van het land of de plaats in kwestie. De vertaler moet bovendien in staat zijn een hele reeks verschillende teksten te vertalen: culturele evenementen, praktische informatie, gastronomie, geschiedenis, geografie, wegbeschrijvingen, activiteiten, toeristische trekpleisters, monumenten …

Daarom doet u best een beroep op een vertaler die vertrouwd is met dergelijke specifieke vertalingen. Bijvoorbeeld voor de vertaling van de website van een reisbureau, moet de vertaler gespecialiseerd zijn in de vertaling van websites, en, onder andere, in het optimaliseren van natuurlijke verwijzingen (SEO).

Ter herinnering, een vertaler moet uitsluitend vertalen in zijn of haar moedertaal. Vraag daarom naar toeristische vertaaldiensten door een moedertaalspreker. De vertaler moet, ideaal gezien, in het land in kwestie wonen en dagelijks worden ondergedompeld in de taal zodat hij de actuele linguïstische subtiliteiten perfect beheerst.

We voegen hier nog aan toe dat de toeristische vertaler een perfecte kennis moet hebben van de culturele codes die van toepassing zijn in het land van bestemming zodat de tekst perfect is aangepast aan het doelpubliek. Dat is des te belangrijker voor marketingdocumenten, publiciteit en promoties, omdat daarin de culturele dimensie nog meer aanwezig is.

Tot slot moet een toeristische vertaler beschikken over bepaalde fundamentele kwaliteiten: hij of zij moet precies en nauwgezet werken, maar ook veel creativiteit aan de dag leggen om de emoties uit de brontekst zo juist mogelijk om te zetten.

Doe daarom voor kwaliteitsvolle vertalingen een beroep op een erkend toeristisch vertaalbureau, dat kan bogen op vele jaren ervaring.

 

FAQ over toeristische vertalingen

Dat kunnen verschillende documenten zijn: drukwerk (magazines, brochures, affiches …), en webcontent (websites, social media …). Maar de vertaler kan ook de ondertiteling of dubbing van toeristische audiovisuele gegevensdragers verzorgen (audiogidsen, reisvideo’s, documentaires …).

De kostprijs van een vertaling voor de toeristische sector varieert van aanvraag tot aanvraag. Het tarief hangt af van het type content, het volume van de te vertalen tekst, de gewenste talencombinatie, de techniciteit van het document …

Het is in de eerste plaats belangrijk om toeristische content te vertalen in de taal van het doelpubliek. Als u zich richt tot een internationaal publiek, is het belangrijk dat u de content laat vertalen in de meest courante talen: Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Chinees, Arabisch …

 

Over de auteur

Frédéric Ibanez

Het uitgeversteam dat geleid wordt door de oprichter van de groep waartoe ViaVerbia Netherlands behoort, bestaat uit in taaldiensten gespecialiseerde deskundigen. Onze doelstelling is om u regelmatig artikelen over vertalen en taaldiensten te bieden om u beter van dienst te kunnen zijn.

Een nieuwe opmerking toevoegen