Work-Life-Balance: In welke landen is de verhouding tussen werk en privéleven in evenwicht?

Work-Life-Balance In welke landen is de verhouding tussen werk en privéleven in evenwicht

Het begrip evenwicht tussen werk en privéleven definieert de relatie tussen werk en privéleven. Als beide in harmonie met elkaar zijn, spreekt men van een perfecte balans tussen werk en privéleven en dus van een gezonde mix van beide levensgebieden. De BLI (Better Life Index) wordt gemeten aan de hand van door de OESO gedefinieerde criteria, waaronder huisvestingsomstandigheden, onderwijs, milieu, gezondheid en ervaren levenstevredenheid. De schaal voor de beoordeling van de levenssatisfactie varieert van nul tot tien.

 

Nederlanders zijn het meest tevreden

In Nederland is de BLI 9,3, waardoor Nederland onbetwist marktleider is op het gebied van gepercipieerde kwaliteit van leven. Slechts ongeveer een half procent van de bevolking moet meer dan 50 uur per week werken, terwijl het gemiddelde in de 35 OESO-landen 12,5 procent is. Denemarken staat met 9 procent op de tweede plaats voor wat betreft de tevredenheidsscore. Frankrijk, Spanje, België, Noorwegen en Duitsland scoren elk meer dan 8 procent en Duitsland staat op de achtste plaats met 8,3 procent. In Ierland is de waarde met 7,9 procent verhoudingsgewijs laag en in Rusland is de tevredenheidsscore slechts 0,2 procent hoger dan in Ierland.

 

Het verbeteren van de balans tussen werk en privéleven door gerichte uitbesteding

In veel beroepen vormt communicatie een belangrijk instrument, dat onontbeerlijk is om effectief te kunnen werken. Wereldwijde zakelijke relaties vereisen een veilige en duidelijke communicatie zonder taalbarrières en professionele vertalers kunnen dan ook een waardevolle bijdrage leveren aan een vlotte communicatie. Wij staan u hierbij graag terzijde en wij verzorgen ook complexe vaktechnische vertalingen, zodat de Work-Life-Balance in uw bedrijf nog verder kan verbeteren. Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij kijken ernaar uit om iets van u te horen.

 

Een nieuwe opmerking toevoegen