Tolk- en Vertaalbureau in Rotterdam

Een vertaalbureau in Rotterdam dat al uw documenten naar meer dan 100 talen omzet

Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw vertaalwerk? ViaVerbia, toonaangevend in Europa, staat met zijn vertaalbureau in Rotterdam 5 dagen per week van 8.30 tot 18 uur tot uw dienst.

 

De diensten van ons vertaalbureau in Rotterdam:

 

Vertalingen

 

Aanvullende diensten

 

Snel en voordelig vertaalbureau in Rotterdam met behoud van kwaliteit.

Meer dan 100 talen en dialecten:

U kunt gratis een offerte aanvragen om uzelf te overtuigen van de kwaliteit en flexibiliteit van onze service.

Service voor de klant

E-mail: rotterdam@viaverbia.nl

Telefoon: 0800 024 98 81

Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur

Openingsuren van het bureau voor het publiek

Van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 18 uur

Weena 290
3012 NJ ROTTERDAM

Vertaalbureau in Rotterdam

Interessante feiten over Rotterdam

Rotterdam, de tweede stad van Nederland, ligt in de provincie Zuid-Holland. In het centrum van de Randstad, een verstedelijkt gebied in het westen van Nederland. Rotterdam is ondertussen vastgegroeid aan de omliggende steden, die echter formeel nog steeds niet bij elkaar horen.

In de stad aan de noordelijke hoofdarm van de Rijn en de Nieuwe Maas wonen zo'n 600.000 mensen van verschillende etnische en culturele afkomst. Deze gemengde bevolking is ontstaan met het einde van de Nederlandse koloniale tijd en de wederopbouw van het land na de tweede wereldoorlog. De stad beschikt over een brede religieuze veelvoud, waarbij de meerderheid het katholieke geloof of de Nederlands Hervormde Kerk aanhangt. Ook het atheïsme is wijd verbreid.

De betekenis van Rotterdam en omgeving als industriële locatie komt vooral voort uit de zee- en scheepvaart. Hier bevinden zich de werven en reparatiewerkplaatsen voor zee- en binnenschepen. Maar ook de machinebouw, de houtverwerkende industrie, automobielindustrie, chemische industrie, elektronicabouw en textielindustrie zijn belangrijke factoren voor het economische leven van de stad. Een andere pijler vormen de aardolieraffinaderijen, olie-, margarine-, zeep- en chocoladefabrieken en koffiebranderijen.

De internationale functie van de haven van Rotterdam

De haven van Rotterdam ligt aan de monding van de Rijn en de Maas, waarbij de eerste van grotere betekenis is voor de Rotterdamse haven. De haven loopt tot diep in het binnenland en vormt de verbinding tot de grote en dichtbevolkte economische regio's van Europa.

Rotterdam is een van de grootste havens ter wereld en tegelijkertijd de grootste haven van Europa. De betekenis als “poort tot Europa” kreeg de haven aan de ene kant door de dichtbevolkte regio's met een hoge koopkracht in zijn achterland. Daarbij komt het economische systeem van West-Europa dat met zijn weinige restricties de internationale handel niet hindert.

Primair ligt de hoofdfunctie van de Rotterdamse haven in de overslag van bulkgoederen, in het bijzonder van minerale olie en ertsen. Hun aandeel neemt tegenwoordig af, maar daarvoor in de plaats is een stijging van de containerverwerking te zien. Deze vindt zijn grondslag in de verzadiging van de West-Europese markt met massagoederen.

In zijn secundaire functie als industriehaven is hij de vestigingslocatie van raffinaderijen, chemische fabrieken en pakhuizen. Buitenlandse bedrijven als ExxonMobil, BP en Kuwait Petroleum (raffinaderijen) hebben zich er gevestigd, evenals de chemieconcerns AkzoNobel, Alcoa, Lyondell Bayer en Kemira.

De Rotterdamse haven is dus van grote betekenis voor de Nederlandse economie. Door de industrialisatie van de havenregio en de toegenomen afhandeling van containerschepen wordt een hogere toegevoegde waarde bereikt en werkplekken gecreëerd. Daarbij staan in de regio Rotterdam-Rijnmond 90.000 banen direct in verband met de haven, en zijn nog eens 57.000 verdere arbeidsplekken indirect afhankelijk van de haven.