Vertaalbureau voor financiën maakt soepel netwerken mogelijk

Vertaalbureau voor financiën maakt soepel netwerken mogelijk

Door digitalisering kunnen bedrijven gemakkelijk worden genetwerkt, in een nationale en internationale context. Deze vorm van samenwerking is al lang vanzelfsprekend voor de financiële sector. Er zijn verbindingen met bedrijven en investeerders uit vele landen vanuit alle Europese financiële centra, bijvoorbeeld in Frankfurt am Main, Londen, Zürich, Parijs, Luxemburg of Amsterdam. Over de hele wereld worden gesprekken gevoerd, contracten worden gesloten en in samenwerking worden andere documenten opgesteld. De vaak tegengekomen taalbarrières kunnen worden overwonnen door een vertaalbureau in te schakelen voor financiën.

 

Internationale correspondentie vereist taal- en materiedeskundigen

Belemmeringen ontstaan​niet alleen bij de mondelinge uitwisseling. Veel medewerkers gebruiken hun Engelse taalvaardigheid tijdens telefoongesprekken of videoconferenties, waardoor directe uitwisseling mogelijk is. Maar daar stopt het niet: veel informatie moet schriftelijk worden vastgelegd en vastgelegd in contracten. En balansen of jaarrekeningen worden ook in de nationale taal bijgehouden en moeten daarom in de andere technische taal worden vertaald. Alleen dan zijn de gegevens begrijpelijk.

Je hebt experts nodig die over de nodige taalvaardigheid beschikken en ook een grondige financiële kennis hebben. Je moet in staat zijn om feiten en cijfers juridisch correct te vertalen en in overeenstemming met de terminologie van de financiële sector, ondanks de verschillende talen en voorstellingen.

 

Gespecialiseerde vertalingen voor financiële documenten

Professioneel vertaalbureau voor financiën vertalen alle documenten in de andere taal. Om dit te kunnen doen, moeten ze beschikken over technische expertise in vele talen. Met name internationaal georiënteerde groepen hebben vaak te maken met bedrijven uit vele landen en moeten daarom de documenten in vele talen vertalen. Ons vertaalbureau heeft experts die kennis hebben van meer dan 100 talen en bekend zijn met de subtiliteit van dialecten met moedertaalsprekers. Tegelijkertijd zijn we thuis in financiën en weten we wat bedrijven belangrijk vinden bij het vertalen van gevoelige documenten.

 

Professioneel vertaalbureau voor financiën

Ons financieel vertaalbureau heeft meer dan 40 jaar ervaring en vertrouwt op een team van vertalers en linguïsten die experts zijn in financiën. Ze weten wat belangrijk is bij het vertalen van aandelenrapporten en investeringsfondsen, en zijn ook bekend met handelssoftware en speciale domeinen zoals de private banking-sector. Ze vertalen ook namens bedrijven gespecialiseerde brochures, emissiekwesties en nog veel meer. De vertalers zijn altijd op de hoogte en weten waarover ze schrijven.

Elk van onze klanten ontvangt bij ingebruikname een projectmanager als vast aanspreekpunt. Dit zorgt voor alle taken. Hiermee en ook door het gebruik van technologiedatabases en organisatorische tools kunnen processen worden versneld en, indien nodig, flexibel worden aangepast aan de structuren en behoeften van klanten.

Ons financieel vertaalbureau is onderdeel van de Optilingua Groep en maakt dus deel uit van in totaal 80 vestigingen. Dise heeft een uitgebreid netwerk van meer dan 3.500 gespecialiseerde vertalers en andere taalexperts. De intern gebruikte software helpt ons om voor elk project de juiste taalkundige te vinden van een groot aantal experts.

 

Een nieuwe opmerking toevoegen