De vereisten bij het vertalen van medische documenten

De vereisten bij het vertalen van medische documenten

Medische vertalingen vormen een bijzondere uitdaging en vereisen een vertaler met zeer specifieke competenties. Dit is in het bijzonder van toepassing op het vertalen van medische documenten. Vooral handgeschreven documenten vormen altijd een enorme uitdaging voor de vertaler. Daarom is het belangrijk gebruik te maken van een gespecialiseerde expert die vertrouwd is met dit soort diensten.

 

Wanneer moeten medische documenten worden vertaald?

Als een patiënt bij een arts in behandeling gaat, moet hij vaak medische documenten zoals recepten, berichten, gezondheidsverklaringen, attesten met de hand registreren of formulieren met de hand invullen. Handgeschreven manuscripten zijn tegenwoordig zeldzaam, maar het komt nog steeds voor dat een vertaler met dergelijke documenten geconfronteerd wordt.

Als een medische behandeling in het buitenland heeft plaatsgevonden, kan een vertaling van de medische documenten nodig zijn bijvoorbeeld voor verzekeraars, ziekenhuizen of een arts met een andere moedertaal.

 

Welke uitdagingen zijn er bij het vertalen van medische documenten?

Het vertalen van handgeschreven, medische documenten kan bijzonder complex blijken. De vertaler moet naast zijn vertaalwerkzaamheden ook zorgen dat hij de oorspronkelijke inhoud heeft begrepen. Dit kan op zichzelf al een uitdaging zijn als het handschrift van de arts maar moeilijk te ontcijferen is. Bij de minste twijfel moet de vertaler rechtstreeks contact opnemen met de arts om naar de exacte inhoud van het document te vragen, want een verkeerde vertaling kan zwaarwegende gevolgen hebben. 

Naast moeilijkheden met het begrijpen van het document, moet de vertaler bij medische inhoud dubbel zo voorzichtig te werk gaan als het gaat om de betekenis.

 

Tot wie moet u zich wenden voor het vertalen van medische documenten?

Voor de vertaling van een artsbericht of andere medische documenten, of deze nu handgeschreven of digitaal zijn, is het belangrijk contact op te nemen met een gespecialiseerde vertaler. Alleen een expert met vergaande kennis van de specifieke terminologie van het vakgebied is in staat om dergelijke documenten betrouwbaar te vertalen.

Wij beschikken over gespecialiseerde medische vertalers. Zij bezitten alle vereiste competenties, kennis en eigenschappen voor een professionele vertaling. Hun nauwkeurigheid, professionele manier van werken en expertise zijn een garantie voor een betrouwbare en grondige vertaling van hoge kwaliteit. Ze onderscheiding zich door een perfecte beheersing van de vakterminologie (farmaceutische producten, ziekten, enz.).

Bovendien vertalen onze vertalers in hun moedertaal en een aantal van hen hebben beroepsmatige ervaring in de gezondheidssector. In geval van twijfel werken ze samen met gezondheidsexperts die in staat zijn meer informatie te leveren, vooral bij het vertalen van medische documenten.

Dankzij onze omvangrijke vertalerspool kunnen we vertalingen van medische documenten in veel verschillende talenparen bieden, van de meest zeldzame tot de meest voorkomende: Engels, Spaans, Duits, Portugees, Italiaans, Russisch, Frans, Deens, Nederlands ...

 

Wat u moet weten over het vertalen van medische documenten

  • Het vertalen van medische documenten is een uitdaging en kan verreikende gevolgen hebben;
  • Het vereist een uitstekende kennis van het vakgebied, maar ook nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en een grote precisie;
  • Het is nodig om gebruik te maken van een gespecialiseerde vertaler om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de vertaling van medische documenten te garanderen.

 

Een nieuwe opmerking toevoegen