Welke idiomatische uitdrukkingen moet u kennen in het Duits?

Idiomatische uitdrukkingen die u moet kennen in het Duits


Wanneer u een nieuwe taal leert, is het kennen van idiomatische uitdrukkingen van essentieel belang om meer te weten te komen over de cultuur van een land, om met de mensen in het land te kunnen communiceren en om de gewoontes en tradities beter te begrijpen. Hieronder vindt u enkele zeer gangbare idiomatische uitdrukkingen in het Duits.

 

“Ich glaub mein Schwein pfeift”: als u sceptisch bent

Deze Duitstalige uitdrukking wordt gebruikt om uw ongeloof te laten blijken ten opzichte van een situatie. De letterlijke vertaling is: “Ik geloof dat mijn varken fluit”. Er bestaat ook een andere uitdrukking om uw verwondering te uiten over een situatie: “Ich glaub’ ich spinne” (letterlijk: ik heb de indruk dat ik een spin ben). Deze twee locuties kunnen vertaald worden met ik geloof mijn ogen niet!


“Das ist mir Wurst”: om uw onverschilligheid uit te drukken

Als u uw onverschilligheid wilt uitdrukken of uitleggen dat u geen besluit kunt nemen, kunt u deze Duitse uitdrukking gebruiken. De vertaling is: “Dat zal mij worst wezen”, ofwel het maakt me niets uit en meer familiair het kan me niets schelen.


“Abwarten und Tee trinken”: drink thee en wacht af

Deze Duitstalige locutie betekent letterlijk: “drink thee en wacht af”. Deze zin wordt gebruikt om iemand aan te manen tot geduld, tot kalm blijven bij een stressende of verontrustende situatie.

 

“Jemandem die Daumen drücken”: succes!

Wilt u iemand uit uw familie- en vriendenkring aanmoedigen en steunen? Deze Duitse uitdrukking is perfect om iemand succes te wensen. Letterlijk staat er: de duimen voor iemand drukken.

Volgens sommige theorieën is deze zegswijze in de Romeinse Oudheid ontstaan, waarbij met een duim omhoog of omlaag over het lot van de gladiatoren werd beslist.

 

 “Das ist nicht mein Bier”: dat gaat mij niets aan!

Deze Duitse uitdrukking, waarbij de nationale drank van het land wordt geëerd, wordt letterlijk vertaald met dat is niet mijn bier en wordt feitelijk gebruikt om uit te leggen dat iets u niet aangaat.

 

“Ins Fettnäpfchen treten”: niet tactisch zijn

Deze uitdrukking wordt gebruikt bij het ontbreken van tact, bij lompheid of als iemand iets zegt wat niet hoort. De letterlijke vertaling luidt: in het vetpotje trappen.

 

FAQ over Duitse uitdrukkingen

Om iemand in het Duits te groeten, kunt u ’s ochtends Guten Morgen gebruiken, in de loop van de dag Guten Tag en ’s avonds Guten Abend. En om hallo! te zeggen kunt u kiezen uit: Hallo!, Tag! of Grüß dich!

Om het glas te heffen in het Duits kunt u de volgende uitdrukkingen gebruiken: Prost! (Proost!) of Prosit! Ook kan worden vermeld dat het woord heffen uit het het glas heffen van het Duitse heben komt dat optillen betekent.

In het Duits kan het woord “Na” aan het begin van een zin gebruikt worden om bijvoorbeeld iemand te groeten: Na, alles gut? (Hallo, alles goed? of Hoe is het?); Na, wie geht’s? (En, hoe gaat het met je?). Ook kan het gebruikt worden om antwoord te geven op een vraag: Na gut (goed) of Na klar! (ja natuurlijk!).

 

Over de auteur

Frédéric Ibanez

Het uitgeversteam dat geleid wordt door de oprichter van de groep waartoe ViaVerbia Netherlands behoort, bestaat uit in taaldiensten gespecialiseerde deskundigen. Onze doelstelling is om u regelmatig artikelen over vertalen en taaldiensten te bieden om u beter van dienst te kunnen zijn.

Een nieuwe opmerking toevoegen